SHUANG HU BOB

898hs@163.com

SHUANG HU BOB

Yinlian Oversea H5 2017

animation:bob
programing:yang
illustration:xiang
Rescue: http://www.digitaling.com/projects/20491.html
copyright:rice5; yinlian


  • Role animator

  • For rice 5

  • Date DEC 2016

Up Next:

Graphic Design2016